הדרך המהירה, הזולה והפשוטה להשגת דרכון פולני עבור ישראלים!

שאלות נפוצות

אבא שלי/סבא שלי נולד בפולין, האם זה מספיק?

לידה בפולין אינה מקנה בהכרח אזרחות פולנית. האזרחות הפולנית נקבעת לפי אזרחות ההורה והיא מועברת עד שנת 1951 מאב לילדיו ומשנת 1951 האזרחות מועברת מכל אחד מההורים.

סבא שלי נולד בפולין אך אזור זה לא נמצא בשטח פולין נכון להיום, האם זה משנה?

עובדה זו כשלעצמה, אינה שוללת את האזרחות הפולנית. יש להעמיד במבחן נתונים נוספים.

אין בידי תעודת לידה אן כל מסמך פולני אחר. האם ניתן להתחיל בתהליך וידוא האזרחות?

ניתן לחפש את המסמכים בפולין. יש לי נציגים בפולין שפועלים להשגת מסמכים אלו .

הפולנים שומרים מסמכים במשרד הפנים עד 100 שנה אחורה. לאחר מכן, המסמכים נשמרים בארכיונים אלא ששם לוקח זמן רב לחפש מסמכים.

מהו משך תהליך וידוא האזרחות?

תהליך ווידוא האזרחות יכול שיארך בין חדשים ספורים לבין תקופה של שנתיים ימים ויותר, שכן הבקשה לוידוא האזרחות מוגשת לאותו מחוז בפולין שבו הייתה כתובתו האחרונה של האדם שאת אזרחותו הפולנית מבקשים לבד

בפולין 16 מחוזות. עומס פניות במחוז מסוים יוצר במילא עיכוב בטיפול.וק.

האם האזרחות הפולנית יכולה להיות מועברת לבן הזוג?

האזרחות הפולנית לא מוענקת לבני זוג. האזרחות הפולנית עוברת מדור לדור בצורה אנכית. (קשר דם). בן/בת זוג יכולים לקבל בתנאים מסוימים לקבל אזרחות עקב מגורים משותפים יחדיו במשך תקופה בפולין, למרות זאת, בני הזוג יכולים לקבל אישור שהייה ועבודה באירופה.

האם יש צורך להיות בעל דרכון פולני כדי להעביר את האזרחות לדור הבא?

אין כל הכרח כי כל מי שהוכרה אזרחותו הפולנית יפעל לקבלת דרכון פולני. לעיתים מדובר בתהליכים מקדימים מרובים בעלות כספית לא קטנה. האזרחות הפולנית תוקנה לצאצאים בין אם הפונה מחזיק בפועל בדרכון פולני ובין אם לאו.

האם מי שהוכר כאזרח פולני יכול מיד לגשת ולהגיש בקשה לדרכון?

לא. עליו לעבור תהליכי רישום בפולין שמשמעותם שיעתוק המידע האישי שלהם ממנהל האוכלוסין בארץ או במדינה בה נולדו או נישאו  לתוך ספרי מרשם האוכלוסין השונים בפולין. זה מחייב כל פונה בהתאם לנתוניו האישיים, לתהליך אחד או יותר של "העתקה" של נתוניו לספרי הרשום הפולניים. כל שלב של "העתקה" מלווה במסמך אורגינאלי מתורגם מאושרר נוטריונית לשפה הפולנית.

בתום התהליכים מתקבלות תעודות פולניות של לידה ,נישואין ואם יש צורך גם שינוי שם.

האם כדאי להזדרז ולהתחיל בתהליך?

מי שחושב לעבור תהליך זה כדאי לו להזדרז ולא לדחות את הביצוע שכן חדשות לבקרים נדרשים יותר מסמכים והקריטריונים מוחמרים. כמו כן לא כדאי לחרוג מאותן 100 שנה בהן המסמכים זמינים במרשם האוכלוסין.