הדרך המהירה, הזולה והפשוטה להשגת דרכון פולני עבור ישראלים!

השגת אזרחות פולנית

תהליך הבקשה השגת אזרחות פולנית מתחיל באדם שנולד בפולין.

על אדם זה לעבור תהליך של ווידוא אזרחות/אבדן.

בתום התהליך מתקבלת תשובה לגבי תקיפות אזרחותו הפולנית האם היא עדין קיימת או שמא אבדה.

ניתן לבצע תהליך השגת אזרחות פולנית גם לגבי אדם שאינו בן החיים. במקרה שכזה מבקשים תשובת השלטונות הפולנים לגבי קיום אזרחותו הפולנית ליום מותו.

הפונה חייב להוכיח שנולד בפולין להורים פולניים ולצורך זה עליו להציג עותק משוחזר של תעודת לידה פולנית.

מלבד מסמך זה ישנה רשימה ארוכה של מסמכים אותם יש לקבל מהרשויות בישראל. מסמכים אלה יש להגיש לשלטונות הפולניים המבקשים לבדוק תאימות בין המידע שבמסמכים מישראל לבין המידע המצוי בידיהם לגבי האדם שתעודת הלידה שלו מצורפת.

השלטונות הפולניים מבקשים מידע רב לגבי משפחתו של הפונה כתובת מגוריו בפולין, עיסוקו, פרטים על ילדיו ועל בת/בן זוגו.פרטים על השירות הצבאי בפולין ו/או בצה"ל אם היו כאלה.

רצוי לצרף לבקשה כמה שיותר מסמכים ותעודות שיכולים לתמוך בזהות הפונה ובקורות חייו בפולין.

לעיתים קרובות נדרשים מסמכים נוספים או תצהירים תומכים כדי לבנות תיק נכון ומבוסס השגת אזרחות פולנית.

הבקשה לוידוא האזרחות מוגשת לאותו מחוז בפולין שבו היתה כתובתו האחרונה של האדם שאת אזרחותו הפולנית מבקשים לבדוק.

בפולין 16 מחוזות. החלטתו של מנהל מחוז אחד יכולה להיות שונה מזו של מנהל מחוז אחר – באותן הנסיבות השגת אזרחות פולנית.
והיה ומתקבלת תשובה שלילית שמורה לפונה זכות הערעור ועליו למצותה בתוך פרק זמן קצר מאד.

את הטיפול בבקשות השגת אזרחות פולנית מומלץ להפקיד בידי המומחים לדבר