הדרך המהירה, הזולה והפשוטה להשגת דרכון פולני עבור ישראלים!

חשוב לדעת

תהליך הבקשה לאזרחות פולנית מתחיל באדם שנולד בפולין. על אדם זה לעבור תהליך של ווידוא אזרחות/אבדן.

מדינת פולין החופשית הוקמה לפני כ – 90 שנה. במשך השנים הללו חוקי האזרחות שלה השתנו מעת לעת כמו גם התנאים לרכישת האזרחות ואבדנה. התנאים בהם אבדה האזרחות גם לכאלה שהחזיקו בפועל באזרחות פולנית – השתנו לפי החקיקה המשתנה, לפי התנאים שבחוק הרלבנטי ולפי העובדות של כל מקרה ומקרה. לדוגמא, עד חקיקת חוק האזרחות משנת 1951 – שירות צבאי בצבא זר, גורם לאבדן האזרחות הפולנית. מאידך, מי ששירת בצבא זר לאחר תיקון החוק משנת 1951 – לא איבד את אזרחותו הפולנית. בכל תקופה, בכל עת, השתנו התנאים בהם אבדה האזרחות הפולנית, לפיכך על הפונה להגיש בקשה לבדיקת הסטטוס שלו. במילים אחרות, בתום התהליך מתקבלת תשובה לגבי תקיפות אזרחותו הפולנית האם היא עדין קיימת או שמא אבדה.

הפונים אלי והמבקשים את שירותי, מקבלים את הערכתי המוקדמת לגבי סיכוים לעבור את התהליך בהצלחה. אין לי ענין בלקוחות מאוכזבים ולפיכך איני מקבלת תיקים חסרי סיכוי. באותה הבקשה, לווידוא האזרחות, חייב הפונה להוכיח שנולד להורה פולני ולצורך זה עליו להציג עותק של תעודת לידה פולנית או אחרת.

מלבד מסמך זה ישנה רשימה ארוכה של מסמכים אותם יש לקבל מהרשויות בישראל. מסמכים אלה יש להגיש לשלטונות הפולניים המבקשים לבדוק תאימות בין המידע שבמסמכים מישראל לבין המידע המצוי בידיהם לגבי האדם שתעודת הלידה שלו מצורפת. מסמכים אילו מתורגמים לפולנית ומאושרים ע"י נוטריון מוסמך כמו הם עוברים את על מסכת אשרור המסמכים הנדרשת ע"י אמנת האג.

השלטונות הפולניים מבקשים מידע רב לגבי משפחתו של הפונה כגון, כתובת מגוריו בפולין, עיסוקו, פרטים על ילדיו ועל בת/בן זוגו. פרטים על השירות הצבאי בפולין ו/או בצה"ל אם היו כאלה. רצוי לצרף לבקשה כמה שיותר מסמכים ותעודות שיכולים לתמוך בזהות הפונה ובקורות חייו בפולין. לעיתים קרובות נדרשים מסמכים נוספים או תצהירים תומכים כדי לבנות תיק נכון ומבוסס מבחינה עובדתית. הבקשה לוידוא האזרחות מוגשת לאותו מחוז בפולין שבו הייתה כתובתו האחרונה של האדם שאת אזרחותו הפולנית מבקשים לבדוק.