הדרך המהירה, הזולה והפשוטה להשגת דרכון פולני עבור ישראלים!

איתור מסמכים

תהליך הבקשה לווידוא האזרחות הפולנית מתחיל באדם שנולד בפולין. כרטיס כניסה לתהליך הוא עותק של תעודת לידה. לרבים מילידי פולין שעזבו בעקבות מלחמת העולם השנייה או בסמוך לה, אין בדרך כלל אף מסמך פולני. לעומתם, לאלו שנולדו אחר המלחמה ועלו ארצה בשנות החמישים, לחלקם יש תעודות לידה בין אם נולדו בפולין ובין אם נולדו מחוצה לה, למשל במחנות העקורים בגרמניה.

מה ניתן לעשות אם אין תעודת לידה? דבר ראשון, יש לדעת מקום ושנת לידה מדויקים. כשנתונים אילו קיימים ניתן לפנות למשרד מרשם האוכלוסין במקום הלידה ולבקש עותק תעודת לידה המופק מספר הלידות.

ברשות השלטונות הפולניים מצויים חלק קטן מאד ממסמכי מרשם האוכלוסין של תושבים פולניים בשטחי ארץ שאינם נמצאים בשטח פולין נכון להיום. כשמגישים בקשה לאיתור תעודת לידה, לא תמיד התעודה נמצאת. פעמים התשובה היא שמסמכי אותה שנת הלידה המבוקשת - נשרפו. או שלגבי אותו פונה לא נמצא רישום במקום הלידה או בשנה המדווחת. בהתקיים תנאים מתאימים ניתן לשחזר את רישום הלידה.